Historia

Historiaa opiskellaan Savonlinnassa vuosiluokilla 5-8. Vuosiluokalla 5 opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia, vuosiluokalla 6 opiskellaan 1 vuosiviikkotunti ja vuosiluokilla 7-8 opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia kummallakin vuosiluokalla (vrt. tuntijako).

Vuosiluokat 5-6

Vuosiluokat 7-8