6 Oppimisen arviointi

Luvun 6 sisältö löytyy alavalikoiden 6.1 – 6.12 kautta.

Luku 6.Oppimisen arviointi on päivitetty. Muutokset ovat voimassa 1.8.2020 alkaen.