6.11. Todistukset

Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat:
1. Lukuvuositodistus
2. Välitodistus
3. Erotodistus
4. Päättötodistus

Opetuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta.