6.8.1. Päättöarvosanan muodostaminen

Perusopetuksen päättöarvosanojen tulee olla annettu yhdenvertaisin perustein. Päättöarvosanan muodostamista varten on näissä opetussuunnitelman perusteissa määritelty kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin sekä vapaaehtoisen kielen A-oppimäärään valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit sekä päättöarvosanan muodostamisen periaatteet.

Perusopetuksessa oppilaan päättöarvosanaa ei muodosteta suoraan oppilaan aiempien kurssi-, jakso- tai lukuvuositodistusten arvosanoista lasketun keskiarvon perusteella. Koska osaamisen kehittyminen on aina kumuloituvaa, päättöarvosanan muodostamisen tulee perustua oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.

Päättöarvosana on oppiaineen tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarvosana.

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät numeroarvosanoihin 5,7,8 ja 9 vaadittavan osaamisen tason kussakin oppiaineessa

Päättöarviointi Savonlinnan seudun kouluissa

Päättöarvioinnin laatii oppiaineen opettaja siinä vaiheessa, kun oppiaineen opiskelu päättyy. Tämä voi oppiaineesta riippuen tapahtua vuosiluokalla 7, 8 tai 9. Oppilaan osaamista verrataan päättövaiheessa valtakunnallisiin kriteereihin. Oppiaineen tietojen ja taitojen hallitsemisen arvioinnissa hyödynnetään monipuolisia menetelmiä, kuten valtakunnallisia kokeita, päättötöitä tai portfolioita. Päättötodistuksissa käytetään seudullisesti yhteneväistä todistuspohjaa.

Valinnaisten aineiden päättöarvioinnissa noudatetaan valinnaisaineiden arvioinnissa esitettyjä kriteerejä. Pääsääntöisesti valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti merkinnällä “hyväksytty”. Yhtenäisen, vähintään kaksi vuosiviikkotuntia kestävän valinnaisaineen arviointi tapahtuu numeerisesti, samoin B2 -kielen. Oppilaan huoltajalla on kuitenkin mahdollisuus pyytää vapaaehtoisen B2 -kielen arviointia päättötodistuksessa merkinnällä “hyväksytty”.