7 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä luvussa määrätään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Oppilashuolto sisältyy lukuun 8.

Suuremman huolen herättyä opetushenkilöstön on päätettävä, onko kyse tuen kolmiportaisuudesta vai oppilashuollollisesta asiankäsittelystä. Tässä luvussa kerrotaan kuinka toimitaan kolmiportaisen tuen asioissa ja luvussa 8 kuinka toimitaan asian liittyessä oppilashuoltoon.